Besluiteloosheid

Het gevoel te hebben te moeten kiezen maar dit door besluiteloosheid niet kunnen, kan je een gevoel van frustratie, onzekerheid en somberheid geven. Deze tweestrijd met jezelf kan mede bijdrage tot een burn-out en een depressie.

Besluiteloosheid door onmogelijke eisen

Keuzes zijn vaak niet gebaseerd op wat je echt wilt maar wat je van je zelf moet. Je keuzemogelijkheden worden dan beperkt door een aantal onmogelijke eisen die je jezelf dwingend hebt opgelegd, zoals bijvoorbeeld:

  • Altijd door iedereen aardig, gerespecteerd en gewaardeerd moeten worden  
  • Altijd verantwoordelijk voelen voor anderen      
  • Altijd anderen moeten behagen en hiervoor altijd je best moeten doen
  • Altijd moeten presteren, sterk en succesvol moeten zijn
  • Nooit mogen falen, alles alleen moeten doen en nooit om  hulp mogen vragen

In je keuzes laat je je leiden door deze irrationele eisen i.p.v. je werkelijke wensen en mogelijkheden. Deze tegenstelling kan er toe leiden dat je een soort tweestrijd met jezelf voert waardoor je besluiten, gebaseerd op wat  je echt wilt, maar voor je uitschuift of nooit neemt. Uit angst voor spijt ga je beslissingen steeds vaker vermijden. Dit wordt ook nog eens ook nog eens versterkt als je een Laag zelfbeeld hebt.

In de gesprekken gaan we onderzoeken waar deze onmogelijke eisen vandaan komen en wanneer je daarmee bent gestart. Hoe realistische zijn deze nu nog? Wat kost het je om deze vast te houden? Wat levert het je op om deze los te laten en eens te gaan doen wat je 'wilt' i.p.v. wat je van jezelf steeds 'moet'. Hoe doe je dat? Welke besluiten zou je nemen als je niet meer door deze onmogelijke eisen wordt geleefd? Deze transitie van 'moeten' naar 'willen' kun je ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn zelfhulpboek Niets meer moeten

Besluiteloosheid door teveel prioriteiten

Sommige mensen hebben een chaos aan plannen, verplichtingen en prioriteiten in hun hoofd. Omdat ze zichzelf steeds van de ene naar de andere "verplichting" en "prioriteitĒ slingeren, besluiten ze uiteindelijk om maar niets te beslissen. Indien er dan wel  besloten wordt is dit meestal maar van korte duur. Besluiten worden niet  afgemaakt want tegen die tijd is er weer een ander plan of verplichting die hoogste "prioriteitĒ verdient. Deze cliŽnten geven mij aan dat hun hoofd helemaal vol zit en er niets meer bij kan. Ze worden hier vaak moe en uitgeput van.

Om deze vorm van besluiteloosheid tegen te gaan, gaan we in de chaos van je "prioriteitenĒ een nieuwe orde aanbrengen.  Wij doen dit met mijn methode van "Het HuisĒ. Je krijgt hierdoor inzicht in waar je echt voor wilt gaan in je leven en wat je wel en niet kunt of wilt beÔnvloeden. Door je vernieuwde inzicht in hoe je je leven wilt inrichten, kun je al je besluiten voortaan vanuit dit uitgangspunt nemen. Het aantal "prioriteitenĒ wordt beperkter, waardoor het kiezen juist eenvoudiger voor je wordt. 

Besluiteloosheid door steeds te  "moetenĒ kiezen

In deze tijd worden keuzes je steeds meer opgedrongen. Het voelt alsof je constant "moetĒ kiezen. Keuzes "moetenĒ maken in je relatie, je werk, je familie, je financiŽn, je hobby, je uiterlijk, je gezondheid, je vriendenkring, je toekomst etc Te veel dwangmatige keuzes in combinatie met te veel keuzemogelijkheden, veroorzaken een soort kortsluiting in het denken bij je en werken besluiteloosheid in de hand. Het steeds maar van jezelf "moetenĒ kiezen, kan je zelfs volledig uitputten. 

In de gesprekken gaan wij bepalen wat je nu allemaal echt "moetĒ kiezen en wat juist niet. Hierdoor  vallen er een groot aantal keuzevraagstukken af, waar je je geen zorgen meer over hoeft te maken. Je ontdekt ook dat je soms nog niet kunt kiezen omdat er zich eerst nog toekomstige gebeurtenissen moeten afrollen. Je merkt dat het erg kan ontspannen als je besluit om gewoon eens even niets te kiezen. Je ervaart dan dat niet kiezen, ůůk een keuze is.

Besluiteloosheid door piekeren

Door eindeloos piekeren schuif je belangrijke beslissingen steeds verder voor je uit. Hoe je hiermee kunt stoppen kun je lezen op de pagina Stoppen met Piekeren

Andere oorzaken

Naast de bovenstaande oorzaken, kan jouw besluiteloosheid ook (mede) veroorzaakt worden door nog andere onderliggende problemen. Afhankelijk van jouw onderliggende probleem bespreken wij 1 of meerdere van de onderstaande onderwerpen.

Tevredenheid cliŽnten

Met mijn Mijn methode behandel ik uiteenlopende Probleemgebieden. In de gesprekken streef ik ernaar mijn cliŽnten zo te begeleiden, dat ze weer in staat zijn om zelf hun probleem op te lossen. In CliŽnten aan het woord vertellen zij zelf aan je wat de gesprekken hun hebben opgeleverd.

Tevredenheidsgarantie

Vele cliŽnten hebben inmiddels gebruik gemaakt van Mijn methode, Nagenoeg alle cliŽnten ondervonden een verbetering van hun klachten. Als gevolg van deze resultaten bied ik dan ook een tevredenheidsgarantie. Deze garantie wordt gegeven op zowel de gesprekken als de email behandeling. Als er na het tweede gesprek of de tweede week email therapie geen verbetering in je klachten optreedt, breng ik je niets in rekening. De voorwaarden kun je lezen op de pagina Tevredenheidsgarantie 

Vergoedingen en belastingaftrek  

Vaak is het mogelijk voor particulieren om de kosten voor de consulten geheel of gedeeltelijk af te trekken van de inkomstenbelasting. Werknemers krijgen de kosten veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever. Ondernemers kunnen kosten voor coaching in mindering brengen op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over deze mogelijk heden kun je vinden op de pagina  Vergoedingen & Fiscus

Behandeling thuis

De tijd dat je met je probleem bij een therapeut in de buurt op bezoek moest, is al lang voorbij. Mijn behandeling krijg je gewoon thuis. Je hoeft er de deur niet voor uit. Studies hebben inmiddels aangetoond dat een deskundige behandeling op afstand even effectief is als een face to face behandeling. Je kunt bij mij kiezen voor een behandeling d.m.v. Telefonische consultenSkype consultenZelfhulpboeken of de ZelfstudiesDoor deze laagdrempelige behandelwijzen is mijn hulpverlening voor iedereen bereikbaar en wereldwijd beschikbaar.
 
Wanneer zoek je hulp?

Vaak geven cliŽnten mij aan moeite te hebben gehad om hulp te zoeken. Ze schoven dit liever voor zich uit, gingen weer met zichzelf in de slag of zochten naar de oplossing op Google. Op deze manier hielden ze hun probleem vaak jarenlang in stand, zonder een stap verder te komen. Jouw eerste stap vooruit is daarom het erkennen dat je een probleem hebt, accepteren dat het je hier niet meer alleen uitkomt en je dit nu samen met een deskundige wilt gaan oplossen. 
 
Intakegesprek

Mijn cliŽnten willen vooral snel van hun probleem af. Het intakegesprek is daarom al direct een volledig eerste consult van circa 90 minuten. In dit gesprek kun je je hele verhaal aan mij kwijt en gaan we samen onderzoeken wat je nu werkelijk dwars zit. Tijdens het gesprek probeer ik door vragen aan je te stellen erachter te komen wat de echte onderliggende oorzaak is van je probleem. Pas als we dit weten, kunnen we gaan werken aan de oplossing ervan. Aan het eind van de intake spreken we af wat we in de vervolggesprekken willen bereiken én leg ik je uit hoe ik dat wil gaan doen.  

Mijn zelfhulpboeken

Mijn boeken ondersteunen de gesprekken en kunnen ook als zelfhulpboek gebruikt worden.  De boeken zijn zo opgezet dat je zelfstandig, maar met behulp van mijn Mijn methode, jouw probleem kunt gaan aanpakken.


  
 

ĎNiets meer moetení, kan echt!  Zou het niet                                     Waarom kan jouw collega wel omgaan met
heerlijk zijn als je eens  op een dag  niet meer                                 veel stress en jij niet? Waarom kan een 
zoveel van jezelf Ďmoetí  en  je voortaan alleen                               andere wel voor zijn belangen opkomen,
nog  maar doet wat je werkelijk wilt.  Met dit                                   maar vermijd jij liever het conflict. Dit boek
boek ga je stap voor stap in  de transitie                                         geeft je hierop een antwoord. Problemen komen
van Ďmoetení naar Ďwillení , met als einddoel:                                   niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met
Niets meer moetenLees verder                                                      gebeurtenis omgaat. Lees verder     

Onderwerpen boek:                                                                    Onderwerpen boek:

- Van 'moeten' naar 'willen'                                                              - Beperkend gedrag
- Niets meer moeten                                                                         - Omgaan met stress
- Besluiteloosheid                                                                             - Omgaan met conflicten
- Omgaan met teleurstellingen                                                          - Werk en privébalans 
- Stoppen met piekeren                                                                    - Realisatievermogen
                                                                                                         - Doen wat je wilt